Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: przychodnia@spzozaon.pl, rejestracja@speclek.pl


INFORMACJE DLA PACJENTAO nas

Zapisy na listę oczekujących

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Sposób przyjmowania pacjentów

Skargi i wniozki do MWO NFZ

Rzecznik praw pacjenta

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

Prawa pacjenta

Informacja o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne

Dowody ubezpieczenia - zasady potwierdzenia prawa do świadczeń