Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: przychodnia@spzozaon.pl, rejestracja@speclek.pl


DOJAZD


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "SpecLek"
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

al. gen. Antoniego Chruściela 103
00-910 Warszawa

dawniej

Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej