Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 22 673 58 35, 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: rejestracja@speclek.pl - zamawianie recept , przychodnia@spzozaon.pl


DOKUMENTY DO POBRANIAWniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Deklaracja wyboru lekarza POZ

Deklaracja wyboru pielęgniarki

Deklaracja wyboru położnej

Certyfikat ISO 9001:2015