Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2018 ROKUPONOWNE OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DZIECI

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowyUNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA WS. KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POZ DLA DZIECI

UnieważnienieOGŁOSZENIE WS. KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POZ DLA DZIECI

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy