Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2019 ROKUOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH, POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 1.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 2.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 3.
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuUNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA WS. KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POZ DLA DZIECI

UnieważnienieOGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POZ DLA DZIECI

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy POZ


OGŁOSZENIE NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POZ DLA DZIECI

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy POZ