Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2018 ROKUOGŁOSZENIE NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - BADANIA DIAGNOSTYCZNE USG

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ LEKÓW I PRODUKÓW LECZNICZYCH

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie oczywistej omyłki rachunkowej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW I LEKÓW STOMATOLOGICZNYCH

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie omyłki rachunkowej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 1.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 2.
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW DEZYNFEKCYJNYCH

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 2.

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH, POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacje o zmianie załącznika
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 2. (zmieniony)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 2.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 3.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 4.

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 1.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 2.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 3.
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE NA DOSTARCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odpowiedzi na pytania część 1.

Ogłoszenie
Specyfikacja zamówienia
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowyPONOWNE OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DZIECI

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU I WYNIKU KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowyUNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA WS. KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POZ DLA DZIECI

UnieważnienieOGŁOSZENIE WS. KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POZ DLA DZIECI

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy