Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: rejestracja@speclek.pl - zamawianie recept , przychodnia@spzozaon.pl


LEKARZE POZ PRZYJMUJĄCY W PRZYCHODNI


W związku z możliwymi zmianami, godziny pracy poszczególnych lekarzy POZ należy potwierdzić telefonicznie: 261814444 lub 261813350

TYGODNIOWY PLAN PRACY LEKARZY POZ I PEDIATRÓW


WYKAZ PERSONELU MEDYCZNEGO PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJE Z ZAKRESU POZ


Lekarze:
1. BARAŃSKI Jacek
2. KRUTUL-BARAŃSKA Barbara
3. WRÓBLEWSKA Edyta
4. FIGURA Mirosław
5. PARCHETA Barbara - pediatra (dzieci 0-18)

Pielęgniarki:
1. KOWALKOWSKA Marzanna
2. PAZIK Cecylia
3. MIŚKIEWICZ Krystyna
4. MIARKA Lidia

Położna:
1. KOWALCZYK Renata