Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: rejestracja@speclek.pl - zamawianie recept , przychodnia@spzozaon.pl


NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA


Nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska od 1 marca 2011r. udzielana jest w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W ramach zawartych umów pacjentom przysługują również zabiegi pielęgniarskie wynikające z ciągłości leczenia (np. zastrzyki). W przypadkach uzasadnionych medycznie porady lekarskie udzielane są w domu pacjenta.

Świadczenia te są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane są bez skierowania.

Wykaz placówek