Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94


MEDYCYNA PRACY


Nasza przychodnia przeprowadza badania lekarskie, psychologiczne oraz wydaje orzeczenia w ciągu 2-3 godzin dla:
Telefony informacyjne: 22-673-52-35, 261-814-140, 261-813-663.