Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 22 673 58 35, 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: rejestracja@speclek.pl - zamawianie recept , przychodnia@spzozaon.pl


PRZETARGI W 2022 ROKUKONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH-DENSYTOMETRIA

WYNIK KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2a. - Wzór umowy na badania diagnostyczne
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO

KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z PSYCHIATRII ORAZ KONSULTACJI - POZWOLENIE BROŃ, POZ, AOS - DIABETOLOGIA I ENDOKRYNOLOGIA, BADANIA DIAGNOSTYCZNE - OPIS RTG

WYNIK KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy
Załącznik 2a. - Wzór umowy na badania diagnostyczne
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO

KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH: UDG, UDG DOPPLER, DENSYTOMETRIA

WYNIK KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy na badania diagnostyczne
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO
Załącznik 4. - Wykaz lekarzy kierujących na badania

OGŁOSZENIE NA WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

WYNIK KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy na badania diagnostyczne
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO
Załącznik 4. - Wykaz lekarzy kierujących na badania

PRZETARG PUBLICZNY NA WYNAJEM LOKALU
Dodano dnia 19.09.2022

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie
Załącznik 1. - Regulamin
Załącznik 2. - Opis przedmiotu najmu
Załącznik 3. - Rzuty pomieszczeń
Załącznik 4. - Oferta
Załącznik 5. - Wzór umowy
Załącznik 6. - Oświadczenie z wizji lokalnej
Załącznik 7. - Klauzula informacyjna RODO

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU POZ I POZ DLA DZIECI, AOS - PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI I PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

WYNIK KONKURSU
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy dla lekarza AOS
Załącznik 2a. - Wzór umowy dla lekarza POZ
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO


KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I KONSULTACJI OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA POSIADANIE BRONI

ZAKOŃCZENIE KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ZAKOŃCZENIE KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy dla lekarza AOS
Załącznik 2a. - Wzór umowy dla psychiatry
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO