Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: rejestracja@speclek.pl - zamawianie recept , przychodnia@spzozaon.pl


PRZETARGI W 2021 ROKUKONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PSYCHIATRII, POZ DLA DZIECI, BADAŃ DISGNOSTYCZNYCH USG, AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

ZAKOŃCZENIE KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy dla lekarza
Załącznik 2a. - Wzór umowy na badania diagnostyczne
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO


KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

WYBÓR OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Formularz cenowy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Przetwarzanie danych osobowych
Załącznik 5. - Oświadczenie


KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU STOMATOLOGII I PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYNIK KONKURSU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy dla lekarza POZ
Załącznik 2. - Wzór umowy dla lekarza stomatologa
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO


KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYNIK KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO


PONOWNY KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH

UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO


KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH

UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO