Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: rejestracja@speclek.pl - zamawianie recept , przychodnia@spzozaon.pl


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2020 ROKUKONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WWYNIK KONKURSU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO


KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII ORAZ BADAN DIAGNOSTYCZNYCH - OPIS RTG

WWYNIK KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy - endokrynolog
Załącznik 2. - Wzór umowy - opis RTG
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO


KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH

UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO


KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH EEG I EMG

WWYNIK KONKURSU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Umowa na badania diagnostyczne
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO


KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ZAKRESIE STOMATOLOGII I PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WWYNIK KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy - stomatolog
Załącznik 2. - Wzór umowy - POZ
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO


PONOWNY PRZETARG PUBLICZNY NA WYNAJEM LOKALU

WYBÓR OFERTY

Ogłoszenie
Załącznik 1. - Regulamin
Załącznik 2. - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 3. - Rzuty pomieszczeń
Załącznik 4. - Oferta
Załącznik 5. - Wzór umowy
Załącznik 6. - Oświadczenie z wizji lokalnej
Załącznik 7. - Klauzula informacyjna RODO

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ZAKRESIE STOMATOLOGII I NEUROLOGII

UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy dla neurologa
Załącznik 2. - Wzór umowy dla stomatologa
Załącznik 3. - Klauzula informacyjna RODO


OGŁOSZENIE NA WYNAJEM LOKALU

UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie
Załącznik 1. - Regulamin
Załącznik 2. - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 3. - Rzuty pomieszczeń
Załącznik 4. - Oferta
Załącznik 5. - Wzór umowy
Załącznik 6. - Oświadczenie z wizji lokalnej
Załącznik 7. - Klauzula informacyjna RODO

PONOWNE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW
I LEKÓW STOMATOLOGICZNYCH


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH ORAZ POPRAWIENIU OMYŁEK RACHUNKOWYCH I PISARSKICH

Odpowiedzi na pytania cz. 1.
Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 1.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 2.
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniu
Klauzula RODOKONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH

UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP I DOSTAWĘ LEKÓW
I PRODUKTÓW LECZNICZYCH


WYBÓR OFERTY

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW DEZYNFEKCYJNYCH

WYBÓR OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1.

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH, POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH

WYBÓR OFERTY

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 2.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 3.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 4.

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 1.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 2.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 3.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 4.
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW
I LEKÓW STOMATOLOGICZNYCH


UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 1.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 2.
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniu