Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: rejestracja@speclek.pl - zamawianie recept , przychodnia@spzozaon.pl


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2019 ROKUOGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH USG

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WINDOWS SERVER 2019 STD 16 CORE 32/64BIT MOLP ORAZ WINDOWS 10 PRO 64 BIT PL BOX (KLUCZ USB)

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy
Załącznik 3. - Oświadczenie wykonawcy


OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIABETOLOGII (AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA)

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy


OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POZ

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy POZ


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP I DOSTAWĘ SYSTEMU WYWOŁYWANIA ZDJĘĆ RTG WEWNĄTRZUSTNYCH CYFROWYCH

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Umowa
Załącznik 3. - Oświadczenie wykonawcyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP I DOSTAWĘ SYSTEMU WYWOŁYWANIA ZDJĘĆ RTG WEWNĄTRZUSTNYCH CYFROWYCH

UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Umowa
Załącznik 3. - Oświadczenie wykonawcyPONOWNE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP I DOSTAWĘ LEKÓW I PRODUKTÓW LECZNICZYCH

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW
I LEKÓW STOMATOLOGICZNYCH


INFORMACJA O WYBORZE ORAZ ODRZUCENIU OFERT

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 1.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 2.
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP I DOSTAWĘ LEKÓW
I PRODUKTÓW LECZNICZYCH


UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH, POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 2.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 1.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 2.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 3.
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW DEZYNFEKCYJNYCH

WYBÓR OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ORAZ O POPRAWIENIU OMYŁKI RACHUNKOWEJ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1.

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuUNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA WS. KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POZ DLA DZIECI

UnieważnienieOGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POZ DLA DZIECI

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy POZ


OGŁOSZENIE NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POZ DLA DZIECI

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy POZ