Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2018 ROKUOGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z PSYCHIATRII

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy


OGŁOSZENIE NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POZ DLA DZIECI ORAZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH DOPPLER DUPLEX

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy POZ
Załącznik 3. - Wzór umowy Doppler


OGŁOSZENIE NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - BADANIA ANALITYCZNE

WYBÓR OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odpowiedzi na pytania cz. 1.

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Forumularz cenowy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Przetwarzanie danych osobowych
Załącznik 5. - Oświadczenie oferenta


OGŁOSZENIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU I WYNIKU KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowyOGŁOSZENIE NA WYNAJEM LOKALU

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie
Załącznik 1. - Regulamin
Załącznik 2. - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 3. - Szkic sytuacyjny
Załącznik 4. - Oferta
Załącznik 5. - Wzór umowy
Załącznik 6. - Oświadczenie z wizji lokalnej

OGŁOSZENIE NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - BADANIA DIAGNOSTYCZNE USG

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ LEKÓW I PRODUKÓW LECZNICZYCH

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie oczywistej omyłki rachunkowej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW I LEKÓW STOMATOLOGICZNYCH

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie omyłki rachunkowej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 1.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 2.
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW DEZYNFEKCYJNYCH

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 2.

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH, POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacje o zmianie załącznika
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 2. (zmieniony)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 2.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 3.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 4.

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 1.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 2.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 3.
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE NA DOSTARCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odpowiedzi na pytania część 1.

Ogłoszenie
Specyfikacja zamówienia
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowyPONOWNE OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DZIECI

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU I WYNIKU KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowyUNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA WS. KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POZ DLA DZIECI

UnieważnienieOGŁOSZENIE WS. KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POZ DLA DZIECI

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy