Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: przychodnia@spzozaon.pl, rejestracja@speclek.pl


ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ROK 2017OGŁOSZENIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU I WYNIKU KONKURSU

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowyOGŁOSZENIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW W ZAKRESIE: ALERGOLOGII DLA DZIECI, CHIRURGII OGÓLNEJ, UROLOGII, ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII, GINEKOLOGII I POŁOZNICTWA

WYBÓR WYKONWAWCY

Ogłosznie
SWKO
Formularz ofertowy
Wzór umowyOGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH - OPIS ZDJĘĆ RTG

WYBÓR OFERTY

Ogłosznie
SWKO
Formularz ofertowy
Wzór umowyOGŁOSZENIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ DLA DZIECI
Dodano dnia 13.06.2017

WYBÓR OFERTY

Zmiana terminu składania, otwarcia ofert i zmiana nazwy przychodni

Ogłoszenie (zmodyfikowane)
SWKO (zmodyfikowane)
Załącznik 1. - Formularz ofertowy (zmodyfikowany)
Załącznik 2. - Wzór umowy (zmodyfikowany)UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
DLA DOROSŁYCH


UnieważnienieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ARTYKUŁÓW PROTETYCZNYCH I LEKÓW STOMATOLOGICZNYCH
Dodano dnia 30.05.2017

Informacja o wyborze wykonawcy - część nr 2 oraz unieważanieniu części nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie
Załącznik 1. do ogłoszenia - Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 1.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 2.
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowyII OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ LEKÓW I PRODUKÓW LECZNICZYCH

Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o poprawieniu oczywistej omylki pisarskiej

Ogłoszenie
Załącznik 1. do ogłoszenia - Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuUNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ LEKÓW I PRODUKÓW LECZNICZYCH

UnieważnienieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ARTYKUŁÓW STOMATOLOGICZNYCH I PROTETYCZNYCH, NARZĘDZI STOMATOLOGICZNYCH I PROTETYCZNYCH, LEKÓW STOMATOLOGICZNYCH

Informacja o wyborze wykonawcy - część nr 1, 3, 4
oraz unieważnieniu postępowania - część nr 2 i 5


Informacja z otwarcia ofert.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 2.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 3.
Ogłoszenie
Załącznik 1. do ogłoszenia - Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 1. (zmieniony)
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 2. (zmieniony)
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 3.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 4.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 5.
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ LEKÓW I PRODUKÓW LECZNICZYCH

Ogłoszenie
Załącznik 1. do ogłoszenia - Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW DEZYNFEKCYJNYCH
Dodano dnia 25.04.2017

WYBÓR OFERTY

Informacja z otwarcia ofert przetargu.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1.

Ogłoszenie
Załącznik 1. do ogłoszenia - Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH, POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH
Dodano dnia 24.04.2017

WYBÓR OFERTY

Informacja z otwarcia ofert przetargu.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 2.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 3.

Ogłoszenie
Załącznik 1. do ogłoszenia - Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 1.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 2.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy cz. 3.
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniuPRZETARG NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO (TYMPANOMETR)
Dodano dnia 18.04.2017

WYBÓR OFERTY

Informacja z otwarcia ofert przetargu.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1.

SIWZ
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 1.1 - Wzór protokołu odbioru technicznego
Załącznik 2. - Oświadczenie wykonawcy dotyczące wykluczenia z postepowania
Załącznik 3. - Zestawienie parametrów technicznych
Załącznik 4. - Oświadczenie wykonawcy dotycząe spełniania warunków
Załącznik 5. - Wzór umowy
Załącznik 6. - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich
Załącznik 7. - Oświadczenie wykonawcy-grupa kapitałowa
Załącznik 8. - Wzór fakultatytawnego oświadczenia wykonawcyPRZETARG NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Dodano dnia 09.03.2017

WYBÓR OFERTY

Informacja z otwarcia ofert przetargu.

Zmiana załączników do SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 2.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 3.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 4.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 5.

SIWZ
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 1.1 - Wzór protokołu odbioru technicznego
Załącznik 2. - Oświadczenie wykonawcy dotyczące wykluczenia z postepowania
Załącznik 3. - Zestawienie parametrów technicznych - pakiet nr 1 (zmieniony)
Załącznik 3. - Zestawienie parametrów technicznych - pakiet nr 2 (zmieniony)
Załącznik 3. - Zestawienie parametrów technicznych - pakiet nr 3
Załącznik 3. - Zestawienie parametrów technicznych - pakiet nr 4
Załącznik 3. - Zestawienie parametrów technicznych - pakiet nr 5 (zmieniony)
Załącznik 3. - Zestawienie parametrów technicznych - pakiet nr 6
Załącznik 3. - Zestawienie parametrów technicznych - pakiet nr 7 (zmieniony)
Załącznik 4. - Oświadczenie wykonawcy dotycząe spełniania warunków
Załącznik 5. - Wzór umowy (zmieniony)
Załącznik 6. - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich
Załącznik 7. - Oświadczenie wykonawcy-grupa kapitałowa
Załącznik 8. - Wzór fakultatytawnego oświadczenia wykonawcyOGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - BADANIA DIAGNOSTYCZNE RTG
Dodano dnia 22.02.2017

WYBÓR WYKONAWCY

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT


Ogłosznie
SWKO
Formularz ofertowy
Wzór umowyUNIEWAŻNIENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - BADANIA DIAGNOSTYCZNE RTG

Unieważnienie


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - BADANIA DIAGNOSTYCZNE RTG
Dodano dnia 23.01.2017

Ogłosznie
SWKO
Formularz ofertowy
Wzór umowyOGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - BADANIA DIAGNOSTYCZNE USG
Dodano dnia 11.01.2017

WYBÓR WYKONAWCY

Ogłosznie
SWKO
Formularz ofertowy
Wzór umowy