Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: przychodnia@spzozaon.pl, rejestracja@speclek.pl


ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ROK 2016UNIEWAŻNIENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - BADANIA DIAGNOSTYCZNE USG

Unieważnienie


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - BADANIA DIAGNOSTYCZNE USG
Dodano dnia 12.12.2016

Ogłosznie
SWKO
Formularz ofertowy
Wzór umowy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH EEG I EMG
Dodano dnia 09.11.2016
Dnia 15.11.2016 dodano korekty

WYBÓR WYKONAWCY

Ogłoszenie-korekta
SWKO-korekta
Formularz ofertowy-korekta

Ogłoszenie
SWKO
Formularz ofertowy
Wzór umowy

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ AUTOKLAWÓW
Dodano dnia 19.10.2016

WYBÓR WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania część 1.
Odpowiedzi na pytania część 2.
Odpowiedzi na pytania część 3.

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy
Załącznik 3. - Oświadczenie
Załącznik 4. - Wzór protokołu dobioru technicznego

PRZETARG PUBLICZNY NA WYNAJEM LOKALU
Dodano dnia 03.10.2016

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie
Załącznik 1. - Regulamin
Załącznik 2. - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 3. - Szkice
Załącznik 4. - Oferta
Załącznik 5. - Wzór umowy
Załącznik 6. - Oświadczenie z wizji lokalnej

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA WYNAJEM LOKALU

Unieważnienie


PRZETARG PUBLICZNY NA WYNAJEM LOKALU
Dodano dnia 12.09.2016

Ogłoszenie
Załącznik 1. - Regulamin
Załącznik 2. - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 3. - Szkice
Załącznik 4. - Oferta
Załącznik 5. - Wzór umowy
Załącznik 6. - Oświadczenie z wizji lokalnej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
Dodano dnia 11.07.2016

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE LEKARZA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
Dodano dnia 04.07.2016

Unieważnienie


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
Dodano dnia 24.06.2016

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE LEKARZA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
Dodano dnia 30.05.2016

Unieważnienie


OGŁOSZENIE NA LEKARZA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
Dodano dnia 12.05.2016

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy
Załącznik 3. - Wzór umowy


OGŁOSZENIE NA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDOROWTNEJ

WYBÓR WYKONAWCY

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH, POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW OPANTRUNKOWYCH

WYBÓR WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1, 2, i 3.

Ogłoszenie
Załącznik 1. do ogłoszenia - Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy część 1.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy część 2.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy część 3.
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ARTYKUŁY DEZYNFEKCYJNE

WYBÓR WYKONAWCY

Ogłoszenie
Załącznik 1. do ogłoszenia - Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ARTYKUŁÓW STOMATOLOGICZNYCH I PROTETYCZNYCH; NARZĘDZIE STOMATOLOGICZNYCH I PROTETYCZNYCH; LEKÓW STOMATOLOGICZNYCH

WYBÓR WYKONAWCY

ZMIENIONO TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA 2. ZMIANA DOTYCZY PUNKTU 34. ZMIANA ZOSTAŁA DOKONANANA 29.04.2016. TERMIN SKŁADANIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE.

Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy część 2. - poprawiony.


Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1. i 2.

Ogłoszenie
Załącznik 1. do ogłoszenia - Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy część 1.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy część 2.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy część 3.
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy część 4.
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU LEKÓW I PRODUKTÓW LECZNICZYCH

WYBÓR WYKONAWCY

Ogłoszenie
Załącznik 1. do ogłoszenia - Specyfikacja
Załącznik 1. do specyfikacji - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Kosztorys ofertowy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Oświadczenie o dopuszczeniu


ZAKUP APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO Z GŁOWICAMI UMIESZCZONE DN. 26.01.2016

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 2.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienie
Załącznik 1. - Formularz oferty
Treść załącznika nr 1 została zmieniona dn. 5.02.2016. Zmiana dotyczy min. okresu gwaracnji (pkt. 4.)
Załącznik 2. - Oświadczenie art. 22.
Załącznik 3. - Oświadczenie art. 24.
Załącznik 4. - Wykaz dostaw
Załącznik 5. - Wzór umowy
Załącznik 6. -Zestawienie parametrów technicznych USG
Załącznik 7. - Przynależność do grupy kapitałowej
Załącznik 8. - Wzór zobowiązania