Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: przychodnia@spzozaon.pl, rejestracja@speclek.pl


ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ROK 2015KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE POZ I OPISU ZDJĘĆ RTG

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Ogłoszenie
Szególowe warunki konkursu ofert (SWKO)
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Wzór umowy dla lekarza
Załącznik 3. - Wzór umowy na badania diagnostyczneOGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH

Ogłoszenie
Szególowe warunki konkursu ofert (SWKO)
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Formularz cenowy
Załącznik 3. - UmowaUNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA "WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH W PLACÓWKACH ZAMAWIAJĄCEGO".

Unieważnienie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania cz. 1.


Ogłoszenie
Szególowe warunki konkursu ofert (SWKO)
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - Formularz cenowy
Załącznik 3. - UmowaOGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW

Ogłoszenie
Specyfikacja zamówienia
Załącznik 1. - Formularz ofertowy
Załącznik 2. - UmowaOGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LAMPY SZCZELINOWEJ

Odpowiedzi na pytania cz. 1.


Załącznik 1. - Formularz oferty
Załącznik 2. - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik 3. - Wzór umowy
Załącznik 4. - Zaproszenie do złożenia ofertyPRZETARG NA UCYFROWIENIE APARATRU RTG TYPU POLYRAD PREMIUM W TECHNOLOGII DR.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1.


Treść ogłoszenia
SIWZ
Załącznik 1. - Formularz oferty
Załącznik 2. - Zestawienie parametrów technicznych
Załącznik 3. - Oświadczenie art. 22.
Załącznik 4. - Oświadczenie art. 24.
Załącznik 5. - Wzór umowy
Załącznik 6. - Wykazy dostaw
Załącznik 7. - Przynależność do grupy kapitałowej
Załącznik 8. - Wzór zobowiązania