Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: przychodnia@spzozaon.pl, rejestracja@speclek.pl


ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ROK 2014OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW W ZAKRESIE; CHIRURGII OGÓLNEJ, ALERGOLOGII DLA DZIECI ENDOKRYNOLOGII, GASTROENTEROLOGII, GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA, UROLOGII, DIABETOLOGII

WYBÓR WYKONAWCY

Treść ogłoszenia
SWKO lekarz AOS
Załącznik 1. - Formularz oferty (POPRAWIONY)
Załącznik 2. - Wzór umowy dla lekarza
Załącznik 2b. - Wzór umowy na badania diagnostyczne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: LEKARZY POZ, PSYCHOLOGÓW, PSYCHIATRÓW, ORAZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH: USG, USG DOPLER DUPLEX, RTG - OPIS ZDJĘĆ, BADANIA EEG I EMG.

WYBÓR WYKONAWCY

Treść ogłoszenia
SWKO lekarz POZ
Załącznik 1. - Formularz oferty
Załącznik 2. - Wzór umowy dla lekarza
Załącznik 2a. - Wzór umowy na badania diagnostyczne

PRZETARG PUBLICZNY NA WYNAJEM LOKALU

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Załącznik 1. - Regulamin
Załącznik 2. - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 3. - Szkice
Załącznik 4. - Oferta
Załącznik 5. - Wzór umowy
Załącznik 6. - Oświadczenie z wizji lokalnej

PRZETARG NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH W PODZIALE NA 10 CZĘŚCI

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 1.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 2.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 3.

Treść ogłoszenia
SIWZ
Załącznik 1. - Formularz oferty
Załącznik 2. - Oświadczenie
Załącznik 3. - Oświadczenie
Załącznik 4. - Wzór umowy
Załącznik 5. - Kosztorysy ofertowe
Załącznik 6. - Oświadczenie
Załącznik 7. - Wykaz dostaw

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
UMIESZCZONE DN. 17.01.2014


Treść ogłoszenia
SWKO
Załącznik 1. - Formularz oferty
Załącznik 2. - Wzór umowy
Załącznik 2a. - Wzór umowy na badania diagnostyczne