Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: przychodnia@spzozaon.pl


AKTUALNOŚCI

SZANOWNI PAŃSTWO

W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU W GODZINACH 15:00-18:00 Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZAPISU DO LEKARZY, WYSTAWIANIA E-SKIEROWAŃ ORAZ E-RECEPT. PLANOWE WIZYTY BĘDĄ REAZLIOWANE.
W związku z zagrożeniem epidemicznym wprowadzone są zmiany w organizacji przyjęć pacjentów - do odwołania.

Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie:
nr tel. 261814444; 261813350
w godz.: 7:30 - 18:30

ZASADY ORGANIZACJI PRZYJĘĆ:


PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
Realizacja wizyt odbywa się w formie TELEPORAD, osobiste wizyty tylko w razie konieczności, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty z lekarzem.


PUNKT SZCZEPIEŃ
Wizyty dzieci zdrowych należy uzgadniać z pielęgniarką tel. 261814635

w godz: 7.30 – 18.00
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA
Porady psychiatryczne i psychologiczne udzielane są w formie TELEPORAD.


LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Termin wizyty należy ustalić z lekarzem tel. 261 813 519 w godz: 8.00 – 18.00.


BADANIA DIAGNOSTYCZNE LABORATORYJNE (PUNKT POBRAŃ)
Wykonywane są tylko pilne badania po odbytej wizycie u lekarza. Zapisy w godz: 10.30 – 13.30 od poniedziałku do czwartku tel. 261 813 994


MEDYCYNA PRACY

Wykonywane są tylko badania wstęne


W TRAKCIE REALIZACJI TELEPORAD - LEKARZ BĘDZIE MÓGŁ WYDAĆ:
  • e-zwolnienie
  • e-receptę z nr kodu do realizacji w aptece
  • e-zlecenia na wyroby medyczne
  • e-skierowanie

NUMER INFOLINII NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 800 190 590
W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM STANEM EPIDEMII COVID-19 ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NAJBARDZIEJ AKTUALNYMI INFORMACJAMI W ZAKRESIE REGULACJI PRAWNYCH, ZALECEŃ, WYTYCZNYCH ORAZ OGRANICZEŃ WPROWADZONYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM, A DOTYCZĄCYMI WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ DEPARTAMENTU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA
http://dwszdr.wp.mil.pl/pl/160.html


W związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem zachorowań ze strony układu oddechowego (COVID-19), powodowanych przez wirusa SARS-CoV-w, polecamy Państwu zapoznać się oraz stosować w działalności bieżącej Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego (kraju) w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowontej zamieszczonym na stronie internetowej.
Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy cennik usług w zakresie udzielania świadczeń medycznych w Wojskowej Przychodni Lekarskiej "SpecLek" SPZOZ w Warszawie. Można pobrać go tutaj
W celu upamiętnienia jubileuszu 100-lecia Wojskowej Służby Zdrowia dnia 6 listopada 2018 r. w obecności członków Rady Społecznej, kierownictwa i pracowników WSPL „SpecLek” w Warszawie posadzono „Dąb Pamięci”.
Od dnia 1 październikia 2017 r. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA w Podstawowej Opiece Zdrowotnej udzielana jest przez świadczeniodawcę "Petra Medica" sp. z o.o przy ulicy Gawędziarzy 18 w Warszawie w każdy dzień tygodnia w godz. 18:00-8:00 a w dni wolne od pracy oraz niedzielę i święta całodobowo. Telefon: 22 113-97-84.
Zapisy on-line przeznaczone są tylko dla pacjentów poradni specjalistycznej, stomatologicznej i poradni zdrowia psychicznego.
Od dnia 1-go marca 2015 inaczej dzwonimy do Przychodni (do rejestracji i gabinetów). Zmianie ulega pierwsza grupa cyfr, dziewięciocyfrowego numeru telefonu.
Przykład:
Dotychczas: 226 814 444
Po zmianach: 261 814 444
Zmiany dotyczą abonentów publicznej sieci telefonicznej (telefony stacjonarne i komórkowe) oraz użytkowników wojskowych.
Usługa tłumacza języka migowego w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej "SpecLek" SPZOZ w Warszawie. Więcej szczegułów tutaj.


Serdecznie zapraszamy nowe osoby chętne do korzystania z usług POZ o zapisywanie się w sekretariacie naszej przychodni. Jednocześnie informujemy, że z dniem 2 stycznia 2014 roku wizyty do lekarzy rodzinnych realizowane są w ramach zapisów tygodniowych. (Zapisując się do lekarza rodzinnego np. 10 stycznia możemy umówić wizytę na dowolny dzień, ale nie później niż 17 stycznia).

Ostatni pacjent wchodzi do gabinetu 20 minut przed zakończeniem pracy lekarza.