Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 22 673 58 35, 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: rejestracja@speclek.pl - zamawianie recept , przychodnia@spzozaon.pl


AKTUALNOŚCI

NOWY NUMER DO REJESTRACJI
22 673 58 35

Szanowni Pacjenci został uruchomiony nowy numer telefonu do rejestracji
z obsługą kolejkowania.

Jednocześnie chcemy poinformować, że:

31.12.2023 wyłączony zostanie numer 261 813 350

31.01.2024 przestanie działać numer 261 814 444.WSPL "SpecLek" zatrudni kierownika zespołu administracyjno-logistycznego. Więcej szczegłów w tym załączniku.


WSPL "SpecLek" zatrudni lekarza pediatrę oraz lekarza medycyny pracy. Więcej szczegłów w tym załączniku.


WSPL "SpecLek" zatrudni osobę na stanowisko Starszy Statystyk Medyczny. Na zgłoszenia czekamy do 17.11.2023. Więcej szczegłów w tym załączniku.


Od 18 września 2023 r. rozpoczynają się sczepienia przeciwko grypie w populacji osób 65+ i więcej pn. „Grypa 65+". Szczepienia są dedykowane dla mieszkańców Warszawy w ramach programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej. Do wykonania szczepienia wymagana jest aktualna kwalifikacja lekarska


Korzystanie przez żołnierzy ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny Dz. U. poz. 655) żołnierze zawodowi są objęci prawem do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w podmiotach leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej. Tożsamym uprawnieniem objęci są także żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową.
Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem.


ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAPOTRZEBOWANIE NA RECEPTY CZAS OCZEKIWANIA WYNOSI DO 7 DNI
Od 1 października 2022 r. zapisy pacjentów pierwszorazowych do chirurga ogólnego prowadzone będą w rejestracji.
Szczepienia przeciw COVID-19 populacji od 60+ rozpoczną się 22 sierpnia 2022 r.

Zapisy prowadzone są w gabinecie zabiegowym
w godzinach 11.00 - 13.00 i 16.30 - 18.00.

Tel. 261 813 090

Медична допомога біженцям з України

Pomoc medyczna dla obywateli UKRAINY


23 kwietnia 2022 roku wszedł w życie przepis specustawy mówiący o prawie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy WOT w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej. Więcej informacji tutaj.


Od 1 września 2021 r. przychodnia uruchamia dodatkową linię telefoniczną dla pacjentów do zapisu na wizyty do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Linia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00. do wyczerpania wolnych miejsc. Tel. 22 673 58 35

INFORMACJA DLA SENIORÓW


Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie i osobiście
nr tel. 26 181 44 44; 26 181 33 50; w godz.: 7:30 - 18:30

POZ nr tel. 22 673 58 35 w godz.: (8:00 - 10:00)

Szanowni Państwo!
Poniżej przedstawiamy zasady udzielania teleporad w WSPL "SpecLek" SPZOZ w Warszawie

Podstawowa Opieka Zdrowotna:

1) Teleporada udzielana jest w formie rozmowy telefonicznej- poprzedzona telefonicznym uzgodnieniem terminu teleporadyw rejestracji pod nr tel. 26 181 44 44, 26 181 33 50, 22 673 58 35;

2) W uzgodnionym terminie teleporady, lekarz POZ dzwoni na numer telefonu zapisany w karcie pacjenta w systemie informatycznym przychodni;

3) W przypadku konieczności wizyty osobistej podyktowanej względami medycznymi, termin porady lekarskiej w gabinecie ustalony zostanie w trakcie teleporady z lekarzem.

4) W przypadku dołączenia wyników badań lub innej dokumentacji (np. wypisy ze szpitala) istotnych do odbycia teleporady mogą państwo przesłać skany dokumentacji na adres e-mail: rejestracja@speclek.pl

5) Jeżeli w trakcie udzielania teleporady lekarz wystawi:
a) e-receptę
b) e-zlecenie na wyroby medyczne kodye-recept i e-zleceń są przekazane za pomocą aplikacji Internetowego Konta Pacjenta (jeśli pacjent ma złożone konto IKP), sms-em na telefon komórkowy pacjenta lub telefonicznie przez pracowników rejestracji na telefon stacjonarny pacjentom, którzy nieposiadają telefonu komórkowego (po zweryfikowaniu tożsamości pacjenta).

6) Jeżeli w trakcie udzielania teleporady lekarz wystawi:
a) e-skierowanie
b) skierowanie na badania diagnostyczne pacjentodbiera w/w skierowania w rejestracji w godz: 8.00 – 18.00 (poniedziałek-piątek)

Przedłużenie recept na zażywane leki:
W przypadku kontynuacji leczenia przewlekłego pacjenci posiadający aktualne deklaracje do lekarzy POZ, zapotrzebowania na leki i zlecenia na wyroby medyczne mogą dostarczyć w formie papierowej do skrzynki znajdującej się przed głównym wejściem do przychodni lub w formie elektronicznej adres e-mail: rejestracja@speclek.pl


PUNKT SZCZEPIEŃ
Wizyty dzieci zdrowych należy uzgadniać z pielęgniarką tel. 26 181 46 35

w godz: 7.30 – 18.00
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA
Porady psychiatryczne i psychologiczne udzielane są w formie teleporad oraz stacjonarnie.


LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Termin wizyty należy ustalić z lekarzem tel. 261 813 519 w godz: 8.00 – 18.00.


PUNKT POBRAŃ MATERIAŁÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 9:00 bez zapisów.
Tel. 261 813 994


MEDYCYNA PRACY

Lekarz Medycyny pracy przyjmuje w piątki w godzinach 7:30 - 12:30


NUMER INFOLINII NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 800 190 590


W związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem zachorowań ze strony układu oddechowego (COVID-19), powodowanych przez wirusa SARS-CoV-w, polecamy Państwu zapoznać się oraz stosować w działalności bieżącej Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego (kraju) w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowontej zamieszczonym na stronie internetowej.
Cennik usług w zakresie udzielania świadczeń medycznych w Wojskowej Przychodni Lekarskiej "SpecLek" SPZOZ w Warszawie. Można pobrać go tutaj
Od dnia 1 październikia 2017 r. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA w Podstawowej Opiece Zdrowotnej udzielana jest przez świadczeniodawcę "Petra Medica" sp. z o.o przy ulicy Gawędziarzy 18 w Warszawie w każdy dzień tygodnia w godz. 18:00-8:00 a w dni wolne od pracy oraz niedzielę i święta całodobowo. Telefon: 22 113-97-84.
Zapisy on-line przeznaczone są tylko dla pacjentów poradni specjalistycznej, stomatologicznej i poradni zdrowia psychicznego.
Od dnia 1-go marca 2015 inaczej dzwonimy do Przychodni (do rejestracji i gabinetów). Zmianie ulega pierwsza grupa cyfr, dziewięciocyfrowego numeru telefonu.
Przykład:
Dotychczas: 226 814 444
Po zmianach: 261 814 444
Zmiany dotyczą abonentów publicznej sieci telefonicznej (telefony stacjonarne i komórkowe) oraz użytkowników wojskowych.
Serdecznie zapraszamy nowe osoby chętne do korzystania z usług POZ o zapisywanie się w sekretariacie naszej przychodni od pon. - pt. w godzinach 7:30 - 14:30

Ostatni pacjent wchodzi do gabinetu 20 minut przed zakończeniem pracy lekarza.