Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: przychodnia@spzozaon.pl, rejestracja@speclek.pl


AKTUALNOŚCI

TREŚĆ KOMUNIKATU Z NFZ:

Szanowni Państwo,

22 stycznia rozpoczął się etap rejestracji na szczepienia dla grupy 70+. Jednak ze względu na ograniczoną dostępność szczepionki najprawdopodobniej nie wszyscy zainteresowani zostaną umówieni w procesie rejestracji na konkretne terminy szczepień. Dla pozostałych osób powyżej 70. roku życia zainteresowanych szczepieniem przeciw koronawirusowi udostępniamy możliwość zgłoszenia się na szczepienia poprzez infolinię i formularz internetowy. W związku z tą sytuacją pacjenci mogą zapisać się:

• zgłoszenie chęci szczepienia na infolinii 989, która w przypadku braku wolnych terminów oddzwoni do pacjenta, jeśli pojawią się nowe dawki szczepionki i nowe terminy szczepień,

• poprzez wypełnienie formularza dla pacjentów dostępnego na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/. Każda osoba, która wypełni formularz zostanie telefonicznie poinformowana o możliwości rejestracji na konkretny termin szczepienia.


INFORMACJA DLA SENIORÓW


W związku z zagrożeniem epidemicznym wprowadzone są zmiany w organizacji przyjęć pacjentów - do odwołania.

Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie:
nr tel. 261814444; 261813350
w godz.: 7:30 - 18:30

Szanowni Państwo!
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną przedstawiamy obowiązujące zasady udzielania teleporad w WSPL „SpecLek” SPZOZ w Warszawie

Podstawowa Opieka Zdrowotna:

1) Teleporada udzielana jest w formie rozmowy telefonicznej- poprzedzona telefonicznym uzgodnieniem terminu teleporadyw rejestracji pod nr tel. 261-814-444, 261-813-350;

2) W uzgodnionym terminie teleporady, lekarz POZ dzwoni na numer telefonu zapisany w karcie pacjenta w systemie informatycznym przychodni;

3) W przypadku konieczności wizyty osobistej podyktowanej względami medycznymi, termin porady lekarskiej w gabinecie ustalony zostanie w trakcie teleporady z lekarzem.

4) W przypadku dołączenia wyników badań lub innej dokumentacji (np. wypisy ze szpitala) istotnych do odbycia teleporady mogą państwo przesłać skany dokumentacji na adres e-mail: rejestracja@speclek.pl

5) Jeżeli w trakcie udzielania teleporady lekarz wystawi:
a) e-receptę
b) e-zlecenie na wyroby medyczne kodye-recept i e-zleceń są przekazane za pomocą aplikacji Internetowego Konta Pacjenta (jeśli pacjent ma złożone konto IKP), sms-em na telefon komórkowy pacjenta lub telefonicznie przez pracowników rejestracji na telefon stacjonarny pacjentom, którzy nieposiadają telefonu komórkowego (po zweryfikowaniu tożsamości pacjenta).

6) Jeżeli w trakcie udzielania teleporady lekarz wystawi:
a) e-skierowanie
b) skierowanie na badania diagnostyczne pacjentodbiera w/w skierowania w rejestracji w godz: 8.00 – 18.00 (poniedziałek-piątek)

Przedłużenie recept na zażywane leki:
W przypadku kontynuacji leczenia przewlekłego pacjenci posiadający aktualne deklaracje do lekarzy POZ, zapotrzebowania na leki i zlecenia na wyroby medyczne mogą dostarczyć w formie papierowej do skrzynki znajdującej się przed głównym wejściem do przychodni lub w formie elektronicznej adres e-mail: rejestracja@speclek.pl

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:
Przyjęcia realizowane zgodnie z ustalonym terminem z pracownikiem rejestracji w formie teleporady lub w przypadku świadczeń pierwszorazowych – wizyta osobista. Nr tel. 261-814-444; 261-813-350.


PUNKT SZCZEPIEŃ
Wizyty dzieci zdrowych należy uzgadniać z pielęgniarką tel. 261814635

w godz: 7.30 – 18.00
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA
Porady psychiatryczne i psychologiczne udzielane są w formie TELEPORAD.


LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Termin wizyty należy ustalić z lekarzem tel. 261 813 519 w godz: 8.00 – 18.00.


BADANIA DIAGNOSTYCZNE LABORATORYJNE (PUNKT POBRAŃ)
Wykonywane są tylko pilne badania po odbytej wizycie u lekarza. Zapisy w godz: 10.30 – 13.30 od poniedziałku do czwartku tel. 261 813 994


MEDYCYNA PRACY

Wykonywane są tylko badania wstęne


W TRAKCIE REALIZACJI TELEPORAD - LEKARZ BĘDZIE MÓGŁ WYDAĆ:
  • e-zwolnienie
  • e-receptę z nr kodu do realizacji w aptece
  • e-zlecenia na wyroby medyczne
  • e-skierowanie

NUMER INFOLINII NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 800 190 590
W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM STANEM EPIDEMII COVID-19 ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NAJBARDZIEJ AKTUALNYMI INFORMACJAMI W ZAKRESIE REGULACJI PRAWNYCH, ZALECEŃ, WYTYCZNYCH ORAZ OGRANICZEŃ WPROWADZONYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM, A DOTYCZĄCYMI WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ DEPARTAMENTU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA
http://dwszdr.wp.mil.pl/pl/160.html


W związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem zachorowań ze strony układu oddechowego (COVID-19), powodowanych przez wirusa SARS-CoV-w, polecamy Państwu zapoznać się oraz stosować w działalności bieżącej Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego (kraju) w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowontej zamieszczonym na stronie internetowej.
Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy cennik usług w zakresie udzielania świadczeń medycznych w Wojskowej Przychodni Lekarskiej "SpecLek" SPZOZ w Warszawie. Można pobrać go tutaj
W celu upamiętnienia jubileuszu 100-lecia Wojskowej Służby Zdrowia dnia 6 listopada 2018 r. w obecności członków Rady Społecznej, kierownictwa i pracowników WSPL „SpecLek” w Warszawie posadzono „Dąb Pamięci”.
Od dnia 1 październikia 2017 r. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA w Podstawowej Opiece Zdrowotnej udzielana jest przez świadczeniodawcę "Petra Medica" sp. z o.o przy ulicy Gawędziarzy 18 w Warszawie w każdy dzień tygodnia w godz. 18:00-8:00 a w dni wolne od pracy oraz niedzielę i święta całodobowo. Telefon: 22 113-97-84.
Zapisy on-line przeznaczone są tylko dla pacjentów poradni specjalistycznej, stomatologicznej i poradni zdrowia psychicznego.
Od dnia 1-go marca 2015 inaczej dzwonimy do Przychodni (do rejestracji i gabinetów). Zmianie ulega pierwsza grupa cyfr, dziewięciocyfrowego numeru telefonu.
Przykład:
Dotychczas: 226 814 444
Po zmianach: 261 814 444
Zmiany dotyczą abonentów publicznej sieci telefonicznej (telefony stacjonarne i komórkowe) oraz użytkowników wojskowych.
Usługa tłumacza języka migowego w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej "SpecLek" SPZOZ w Warszawie. Więcej szczegułów tutaj.


Serdecznie zapraszamy nowe osoby chętne do korzystania z usług POZ o zapisywanie się w sekretariacie naszej przychodni. Jednocześnie informujemy, że z dniem 2 stycznia 2014 roku wizyty do lekarzy rodzinnych realizowane są w ramach zapisów tygodniowych. (Zapisując się do lekarza rodzinnego np. 10 stycznia możemy umówić wizytę na dowolny dzień, ale nie później niż 17 stycznia).

Ostatni pacjent wchodzi do gabinetu 20 minut przed zakończeniem pracy lekarza.