Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: rejestracja@speclek.pl - zamawianie recept , przychodnia@spzozaon.pl


AKTUALNOŚCI

Wznawiamy zapisy na szczepienia trzecią dawką przypominającą przeciw COVID - 19 ( t.j. piąta dawka ogólna).

Szczepienia dotyczą osób, które przyjęły dwie dawki szczepienia przypominającego oryginalną szczepionką (jedno-walentną) przeciw COVID - 19 i mają:

• wiek ≥ 60 lub
• wiek ≥ 12 lat i niedobory odporności lub choroby współistniejące zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 lub
• są pracownikami ochrony zdrowia , które mają bezpośredni kontakt z pacjentami lub materiałem zakaźnym.

Kartki z danymi przyjmuje REJESTRACJA. Tel. 261 814 444; 261 813 350.
ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAPOTRZEBOWANIE NA RECEPTY CZAS OCZEKIWANIA WYNOSI DO 7 DNI
Od 1 października 2022 r. zapisy pacjentów pierwszorazowych do chirurga ogólnego prowadzone będą w rejestracji.
Szczepienia przeciw COVID-19 populacji od 60+ rozpoczną się 22 sierpnia 2022 r.

Zapisy prowadzone są w gabinecie zabiegowym
w godzinach 11.00 - 13.00 i 16.30 - 18.00.

Tel. 261 813 090

Медична допомога біженцям з України

Pomoc medyczna dla obywateli UKRAINY


23 kwietnia 2022 roku wszedł w życie przepis specustawy mówiący o prawie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy WOT w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej. Więcej informacji tutaj.


Od 1 września 2021 r. przychodnia uruchamia dodatkową linię telefoniczną dla pacjentów do zapisu na wizyty do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Linia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00. do wyczerpania wolnych miejsc. Tel. 22 673 58 35

INFORMACJA DLA SENIORÓW


Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie i osobiście
nr tel. 26 181 44 44; 26 181 33 50; w godz.: 7:30 - 18:30

POZ nr tel. 22 673 58 35 w godz.: (8:00 - 10:00)

Szanowni Państwo!
Poniżej przedstawiamy zasady udzielania teleporad w WSPL "SpecLek" SPZOZ w Warszawie

Podstawowa Opieka Zdrowotna:

1) Teleporada udzielana jest w formie rozmowy telefonicznej- poprzedzona telefonicznym uzgodnieniem terminu teleporadyw rejestracji pod nr tel. 26 181 44 44, 26 181 33 50, 22 673 58 35;

2) W uzgodnionym terminie teleporady, lekarz POZ dzwoni na numer telefonu zapisany w karcie pacjenta w systemie informatycznym przychodni;

3) W przypadku konieczności wizyty osobistej podyktowanej względami medycznymi, termin porady lekarskiej w gabinecie ustalony zostanie w trakcie teleporady z lekarzem.

4) W przypadku dołączenia wyników badań lub innej dokumentacji (np. wypisy ze szpitala) istotnych do odbycia teleporady mogą państwo przesłać skany dokumentacji na adres e-mail: rejestracja@speclek.pl

5) Jeżeli w trakcie udzielania teleporady lekarz wystawi:
a) e-receptę
b) e-zlecenie na wyroby medyczne kodye-recept i e-zleceń są przekazane za pomocą aplikacji Internetowego Konta Pacjenta (jeśli pacjent ma złożone konto IKP), sms-em na telefon komórkowy pacjenta lub telefonicznie przez pracowników rejestracji na telefon stacjonarny pacjentom, którzy nieposiadają telefonu komórkowego (po zweryfikowaniu tożsamości pacjenta).

6) Jeżeli w trakcie udzielania teleporady lekarz wystawi:
a) e-skierowanie
b) skierowanie na badania diagnostyczne pacjentodbiera w/w skierowania w rejestracji w godz: 8.00 – 18.00 (poniedziałek-piątek)

Przedłużenie recept na zażywane leki:
W przypadku kontynuacji leczenia przewlekłego pacjenci posiadający aktualne deklaracje do lekarzy POZ, zapotrzebowania na leki i zlecenia na wyroby medyczne mogą dostarczyć w formie papierowej do skrzynki znajdującej się przed głównym wejściem do przychodni lub w formie elektronicznej adres e-mail: rejestracja@speclek.pl


PUNKT SZCZEPIEŃ
Wizyty dzieci zdrowych należy uzgadniać z pielęgniarką tel. 26 181 46 35

w godz: 7.30 – 18.00
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA
Porady psychiatryczne i psychologiczne udzielane są w formie teleporad oraz stacjonarnie.


LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Termin wizyty należy ustalić z lekarzem tel. 261 813 519 w godz: 8.00 – 18.00.


PUNKT POBRAŃ MATERIAŁÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 9:00 bez zapisów.
Tel. 261 813 994


MEDYCYNA PRACY

Lekarz Medycyny pracy przyjmuje w piątki w godzinach 7:30 - 12:30


NUMER INFOLINII NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 800 190 590


W związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem zachorowań ze strony układu oddechowego (COVID-19), powodowanych przez wirusa SARS-CoV-w, polecamy Państwu zapoznać się oraz stosować w działalności bieżącej Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego (kraju) w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowontej zamieszczonym na stronie internetowej.
Cennik usług w zakresie udzielania świadczeń medycznych w Wojskowej Przychodni Lekarskiej "SpecLek" SPZOZ w Warszawie. Można pobrać go tutaj
Od dnia 1 październikia 2017 r. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA w Podstawowej Opiece Zdrowotnej udzielana jest przez świadczeniodawcę "Petra Medica" sp. z o.o przy ulicy Gawędziarzy 18 w Warszawie w każdy dzień tygodnia w godz. 18:00-8:00 a w dni wolne od pracy oraz niedzielę i święta całodobowo. Telefon: 22 113-97-84.
Zapisy on-line przeznaczone są tylko dla pacjentów poradni specjalistycznej, stomatologicznej i poradni zdrowia psychicznego.
Od dnia 1-go marca 2015 inaczej dzwonimy do Przychodni (do rejestracji i gabinetów). Zmianie ulega pierwsza grupa cyfr, dziewięciocyfrowego numeru telefonu.
Przykład:
Dotychczas: 226 814 444
Po zmianach: 261 814 444
Zmiany dotyczą abonentów publicznej sieci telefonicznej (telefony stacjonarne i komórkowe) oraz użytkowników wojskowych.
Serdecznie zapraszamy nowe osoby chętne do korzystania z usług POZ o zapisywanie się w sekretariacie naszej przychodni od pon. - pt. w godzinach 7:30 - 14:30

Ostatni pacjent wchodzi do gabinetu 20 minut przed zakończeniem pracy lekarza.