Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: przychodnia@spzozaon.pl, rejestracja@speclek.pl


AKTUALNOŚCI

BEZ ZAPISÓW
SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE 75+, NAUCZYCIELI, WOJSKA I INNYCH GRUP UPRZYWILEJOWANYCH
W PUNKCIE SZCZEPIEŃ (gab. 119)
w dniach:
- poniedziałek: 13:00 - 17:30,
- wtorek: 08:00 - 12:30,
- środa: 8:00 - 12:30

- czwartek: 8:00 - 12:30


ZAPISY NA SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIWKO
COVID-19
w dniach:
- poniedziałek: 11:00 - 13:00,
- wtorek, środa, czwartek: 13:00 - 14:00,
- piątek: 8:00 - 13:00

tel. 261 814 206

Z dniem 18 października 2021 r. rozpoczynają się
bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób 65+
finansowane przez m.st. Warszawy. Szczepienia wykonywane są w gabinecie zabiegowym nr 8 (tel. 261 813 090) po uprzednim odbyciu wizyty u lekarza POZ, który dokona kwalifikacji do szczepienia. Kwalifikacja lekarska ważna jest 24 godz.

Od 1 września 2021 r. przychodnia uruchamia dodatkową linię telefoniczną dla pacjentów do zapisu na wizyty do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Linia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00. do wyczerpania wolnych miejsc. Tel. 22 673 58 35
Przychodnia Lekarska "SpecLek" prowadzi bezpłatne szczepienia przeciwko żółtaczce - Engerix typu B w dniach 25-30 czerwca 2021 roku. Ilość szczepionek ograniczona.

INFORMACJA DLA SENIORÓW


Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie i osobiście
nr tel. 26 181 44 44; 26 181 33 50; w godz.: 7:30 - 18:30

POZ nr tel. 22 673 58 35 w godz.: (8:00 - 10:00)

Szanowni Państwo!
Poniżej przedstawiamy zasady udzielania teleporad w WSPL "SpecLek" SPZOZ w Warszawie

Podstawowa Opieka Zdrowotna:

1) Teleporada udzielana jest w formie rozmowy telefonicznej- poprzedzona telefonicznym uzgodnieniem terminu teleporadyw rejestracji pod nr tel. 26 181 44 44, 26 181 33 50, 22 673 58 35;

2) W uzgodnionym terminie teleporady, lekarz POZ dzwoni na numer telefonu zapisany w karcie pacjenta w systemie informatycznym przychodni;

3) W przypadku konieczności wizyty osobistej podyktowanej względami medycznymi, termin porady lekarskiej w gabinecie ustalony zostanie w trakcie teleporady z lekarzem.

4) W przypadku dołączenia wyników badań lub innej dokumentacji (np. wypisy ze szpitala) istotnych do odbycia teleporady mogą państwo przesłać skany dokumentacji na adres e-mail: rejestracja@speclek.pl

5) Jeżeli w trakcie udzielania teleporady lekarz wystawi:
a) e-receptę
b) e-zlecenie na wyroby medyczne kodye-recept i e-zleceń są przekazane za pomocą aplikacji Internetowego Konta Pacjenta (jeśli pacjent ma złożone konto IKP), sms-em na telefon komórkowy pacjenta lub telefonicznie przez pracowników rejestracji na telefon stacjonarny pacjentom, którzy nieposiadają telefonu komórkowego (po zweryfikowaniu tożsamości pacjenta).

6) Jeżeli w trakcie udzielania teleporady lekarz wystawi:
a) e-skierowanie
b) skierowanie na badania diagnostyczne pacjentodbiera w/w skierowania w rejestracji w godz: 8.00 – 18.00 (poniedziałek-piątek)

Przedłużenie recept na zażywane leki:
W przypadku kontynuacji leczenia przewlekłego pacjenci posiadający aktualne deklaracje do lekarzy POZ, zapotrzebowania na leki i zlecenia na wyroby medyczne mogą dostarczyć w formie papierowej do skrzynki znajdującej się przed głównym wejściem do przychodni lub w formie elektronicznej adres e-mail: rejestracja@speclek.pl


PUNKT SZCZEPIEŃ
Wizyty dzieci zdrowych należy uzgadniać z pielęgniarką tel. 26 181 46 35

w godz: 7.30 – 18.00
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA
Porady psychiatryczne i psychologiczne udzielane są w formie teleporad oraz stacjonarnie.


LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Termin wizyty należy ustalić z lekarzem tel. 261 813 519 w godz: 8.00 – 18.00.


PUNKT POBRAŃ MATERIAŁÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 9:00 bez zapisów.
Tel. 261 813 994


MEDYCYNA PRACY

Wykonywane są tylko badania wstęne


NUMER INFOLINII NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 800 190 590
W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM STANEM EPIDEMII COVID-19 ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NAJBARDZIEJ AKTUALNYMI INFORMACJAMI W ZAKRESIE REGULACJI PRAWNYCH, ZALECEŃ, WYTYCZNYCH ORAZ OGRANICZEŃ WPROWADZONYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM, A DOTYCZĄCYMI WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ DEPARTAMENTU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA
http://dwszdr.wp.mil.pl/pl/160.html


W związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem zachorowań ze strony układu oddechowego (COVID-19), powodowanych przez wirusa SARS-CoV-w, polecamy Państwu zapoznać się oraz stosować w działalności bieżącej Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego (kraju) w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowontej zamieszczonym na stronie internetowej.
Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy cennik usług w zakresie udzielania świadczeń medycznych w Wojskowej Przychodni Lekarskiej "SpecLek" SPZOZ w Warszawie. Można pobrać go tutaj
Od dnia 1 październikia 2017 r. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA w Podstawowej Opiece Zdrowotnej udzielana jest przez świadczeniodawcę "Petra Medica" sp. z o.o przy ulicy Gawędziarzy 18 w Warszawie w każdy dzień tygodnia w godz. 18:00-8:00 a w dni wolne od pracy oraz niedzielę i święta całodobowo. Telefon: 22 113-97-84.
Zapisy on-line przeznaczone są tylko dla pacjentów poradni specjalistycznej, stomatologicznej i poradni zdrowia psychicznego.
Od dnia 1-go marca 2015 inaczej dzwonimy do Przychodni (do rejestracji i gabinetów). Zmianie ulega pierwsza grupa cyfr, dziewięciocyfrowego numeru telefonu.
Przykład:
Dotychczas: 226 814 444
Po zmianach: 261 814 444
Zmiany dotyczą abonentów publicznej sieci telefonicznej (telefony stacjonarne i komórkowe) oraz użytkowników wojskowych.
Usługa tłumacza języka migowego w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej "SpecLek" SPZOZ w Warszawie. Więcej szczegułów tutaj.


Serdecznie zapraszamy nowe osoby chętne do korzystania z usług POZ o zapisywanie się w sekretariacie naszej przychodni od pon. - pt. w godzinach 7:30 - 14:30

Ostatni pacjent wchodzi do gabinetu 20 minut przed zakończeniem pracy lekarza.